Werkgroep Waterleven

De Werkgroep Waterleven heeft interesse in de – voor velen onbekende – natuur in het water, zoals in beken, poelen, plasjes, slootjes, vennetjes en moerasjes. Onderzoek vindt plaats in de directe omgeving in de Gelderse Vallei, op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en in Eemland.

We doen onderzoek naar aquatische macrofauna, zoals kokerjuffers, bloedzuigers, waterslakken en mossels, kevers, platwormen, garnalen, kleine kreeftachtigen, eencelligen, larven van libellen en waterjuffers, larven van muggen en haften, wantsen, etc, etc. En als we dan toch in het water bezig zijn, nemen we andere interessante waarnemingen van kranswieren, fonteinkruiden en andere water- en oeverplanten meestal mee, evenals van libellen, waterjuffers en andere watergebonden insecten.  Voor het grotere waterleven, zoals vissen, kikkers, padden, salamanders, ringslang en grote kreeften, is er de nieuwe Werkgroep Vissen, Amfibieën en Reptielen.

Projecten
In 2018 is onderzoek gedaan in het afgesloten natuurgebied van de Modderbeek in Leusden, een gebied van Waterschap Vallei&Veluwe. In 2019 is onderzoek gedaan in natuurgebied De Schammer in Leusden, een gebied van het Utrechts Landschap. In 2020 vond onderzoek plaats in de vijver van Golfclub de Hoge Kleij.

In 2020 startte een meerjarig onderzoek in enkele natuurplassen van Het Moorsterveld bij de Oude Moorsterbeek in Leusden, een gebied van Stichting De Boom. Naast veldonderzoek heeft de werkgroep (zodra dat weer mogelijk is i.v.m. corona) regelmatig determinatieavonden van aquatische macrofauna, met de binoculair, in De Groene Belevenis in Leusden.

Meedoen – voor beginners en specialisten
Ieder met interesse in het waterleven is welkom als werkgroeplid. Basiskennis is niet nodig, wel interesse in het leren onderzoeken en herkennen van soorten. Leden met diepgaandere soortkennis zijn zeker ook welkom voor verdere verbreding en verdieping van kennis en het delen daarvan met anderen. Onderzoeksmaterieel zoals RAVON-schepnet, cuvet, loep, sorteerbak, waadpak, binoculair e.d. is beschikbaar.

Contact en informatie
Werkgroepcoördinator Theo van de Water, theovandewater@kpnmail.nl