Planten Werkgroep

De Planten Werkgroep houdt zich vooral bezig met onderzoek in het veld. Elk jaar worden een of meer gebieden uitgezocht waar een interessante flora mag worden verwacht. Gewoonlijk wordt dit gedaan in overleg met de eigenaren of beheerders van deze gebieden. Aan het eind van het veldonderzoek (inventarisatie van de flora) ontvangen zij als dank een verslag van het onderzoek. De grotere gebieden worden veelal meerdere keren in het jaar bezocht, maar voor kleine locaties kan één bezoek soms al voldoende zijn.

De onderzoeksgebieden zijn vanwege de bereikbaarheid, in principe alleen in Amersfoort en directe omgeving. Daarnaast worden door de werkgroep excursies gepland naar natuurgebieden die wat verder van huis zijn.

In de praktijk blijkt dat aan de activiteiten van de werkgroep zowel leden met veel ervaring als beginners deelnemen. Iedereen is van harte welkom, want het doel is om naast genieten van de natuur ook van elkaar te leren.

Contact en informatie
Werkgroepcoördinator Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl

Nieuws en activiteiten
– Zomer 2021 is voor de gemeente Leusden een vegetatieonderzoek in het Lakenveld gedaan, een weiland grenzend aan de Schoolsteegbosjes, waar tot voor kort lakenvelder koeien liepen.
– Zomer 2021 is ook een inventarisatie gedaan in het Moorsterveld, als onderdeel van de grote gezamenlijke natuurinventarisatie met alle KNNV werkgroepen.
– Vegetatieonderzoek op Golfbaan de Hoge Kleij (2020) en in het Moorsterveld (2021), als onderdeel van de brede natuurinventarisaties ism andere werkgroepen.
– Inventarisatie van zeven bloeiende bermen in de gemeente Leusden (2020), zie terugblik en Rapport Vegetatieonderzoek bloeiende bermen
– De Planten Werkgroep doet elk jaar mee de landelijke Eindejaars Plantenjacht van FLORON.