Over ons

We zijn een actieve afdeling met zo’n 130 leden, veel actieve werkgroepen en natuurinventarisaties rondom Amersfoort en Leusden. De afdeling Amersfoort is opgericht in 1911.

Onze activiteiten
KNNV Amersfoort heeft verschillende werkgroepen, er zijn jaarlijkse inventarisatie projecten, excursies en ledenbijeenkomsten. De werkgroepen organiseren hun eigen excursies, inventarisaties en andere activiteiten. Samen met andere organisaties wordt oa de Natuuracademie georganiseerd en de WNA Natuurlezingen. KNNV Amersfoort en IVN Amersfoort hebben een gezamenlijk afdelingsblad de Natuurkijker.

Belangstelling om lid te worden van KNNV Amersfoort?
Zie lidmaatschap voor informatie en aanmelding. Als lid van KNNV Amersfoort ben je tevens lid van de landelijke KNNV, en ontvang je het verenigingsblad Natura en krijg je o.a. korting op boeken van de KNNV Uitgeverij.

Ledenbijeenkomsten voor de hele afdeling
Naast de activiteiten van de werkgroepen zijn er ledenactiviteiten voor de hele afdeling. In het voorjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waar verslag wordt gedaan van de activiteiten en het financiële reilen en zeilen van de afdeling. Het is tevens een gezellige netwerkavond waar leden en werkgroepen elkaar ontmoeten en bijpraten.

In het najaar is er de spetterexcursie naar een interessant gebied in de regio. Ook worden regelmatig andere ledenbijeenkomsten georganiseerd, zoals een nieuwjaarsborrel, informatie-avonden bij de start van een natuurinventarisatie, en (publieks)avonden ter afronding van een natuurinventarisatie en presentatie van het verslag.

Ook zijn er regelmatig publieksactiviteiten, zoals de mini-cursussen van de Natuuracademie en de WNA Natuurlezingen.

Samenwerking met andere organisaties
Wij werken samen met diverse organisaties in de regio, waaronder IVN Amersfoort, de milieucentra Het Groene Huis in Amersfoort en De Groene Belevenis in Leusden, de gemeenten Amersfoort en Leusden, het Utrechts Landschap, Stichting De Boom, en allerlei andere groepen en terreinbeheerders in en rondom Amersfoort en Leusden.

Meer over KNNV Amersfoort
Bestuur
Werkgroepen
Lidmaatschap
De Natuurkijker, ons afdelingsblad
– download: Jaarverslag 2022

Rekeningnummer: NL40 TRIO 0788 9141 89 tnv KNNV Amersfoort
Kamer van Koophandel: KvK 32171808

Doe je mee?

Doe je mee?

KNNV is de vereniging voor veldbiologie. Dat staat voor samen genieten van de natuur – met excursies, lezingen, inventarisaties en meer.

In en rondom Amersfoort en Leusden valt veel te ontdekken in de natuur.

Word lid, sluit je aan bij een werkgroep, volg een (online) lezing of cursus. Doe ook mee!