Bestuur en werkgroepen

We zijn een actieve afdeling met zo’n 130 leden. Er zijn veel actieve leden en werkgroepen. Wie is wie? Hieronder een kort overzicht, zie verder de verschillende werkgroepen, projecten en activiteiten.

Bestuur 2020 – 2021
• Theo van de Water, voorzitter en secretaris, secretaris@amersfoort.knnv.nl
• Casper Bottemanne, penningmeester, penningmeester@amersfoort.knnv.nl
• Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl
• Marian Marseille, m.marseille@planet.nl

Ledenadministratie
• Ank Latté, ledenadministratie@amersfoort.knnv.nl voor o.a. adreswijzigingen en het doorgeven van een nieuw emailadres.

Contributie KNNV Amersfoort is 28 euro per kalenderjaar. Je bent dan tevens lid van de landelijke KNNV. Ons (nieuwe) rekeningnummer is NL40 TRIO 0788 9141 89 tnv KNNV Amersfoort. Zie lidmaatschap voor meer informatie én aanmelding als KNNV-lid.

Contactpersonen Werkgroepen
– Planten: Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl
– Vogels: Frans Bokdam, fransbokdam@gmail.com
– Nachtvlinders: Alice van Hunnik, alice.van.hunnik@ziggo.nl
– Dagvlinders / Insecten: Jan van Asselt, j.asselt1947@kpnmail.nl en Marian Marseille, m.marseille@planet.nl
– Vleermuizen: Erik Broer, vleermuizenamersfoort@gmail.com
– Waterleven: Theo van de Water, theovandewater@kpnmail.nl
– Vissen, Amfibieën en Reptielen (VAR): Theo Klink, theo.klink@thewaterman.nl
– Planten determinatie: Theo van de Water, theovandewater@kpnmail.nl
– Paddenstoelen: Leendert Smit, leendert.jr@12move.nl
Zie ook: Werkgroepen voor de werkgroep pagina’s en hier voor andere specialismen.

Meer over KNNV Amersfoort
Over ons
Werkgroepen
Lidmaatschap
De Natuurkijker, ons afdelingsblad
– download: Jaarverslag 2020

Rekeningnummer: NL40 TRIO 0788 9141 89 tnv KNNV Amersfoort
Kamer van Koophandel: KvK 32171808