Andere (Werk)groepen

KNNV Amersfoort heeft werkgroepen voor: Planten; Vogels; Nachtvlinders; Dagvlinders / Insecten; Waterleven; Vissen, amfibieën en reptielen; Vleermuizen; en Paddenstoelen.
Zie Werkgroepen

Naast de bestaande werkgroepen worden activiteiten ontwikkeld op het gebied van o.a. korstmossen, grassen, mossen, gallen, planten determineren en de historie van gebieden.

Meedoen aan een van de werkgroepen? Neem contact op met de werkgroep coördinator voor meer informatie.

De afdeling kent ook veel specialisten, met deskundigheid op allerlei gebieden. Contact Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl voor meer informatie.