Vogel Werkgroep

De Vogel Werkgroep onderneemt verschillende activiteiten om vogels te observeren.

Excursies
Per seizoen, startend in september en lopend tot begin juni, wordt er een aantal vogelexcursies georganiseerd naar verschillende interessante vogelgebieden. De excursies zijn soms dichtbij huis, soms verder weg. In de meeste gevallen verzamelen we ons op de carpoolplaats Leusden om per auto of fiets naar het gekozen gebied te rijden. Per excursie wordt er een kort verslag gemaakt van de waarnemingen, bij voorkeur met enkele bewijsfoto’s. Sommige verslagen staan op de website, zie onder Nieuws.

Brede natuuronderzoeken
De laatste jaren hebben we meegedaan aan de brede natuuronderzoeken die georganiseerd worden door de afdeling Amersfoort e.o. Te weten Rusthof, de Modderbeek, de Schammer, golfbaan De Hoge Kleij en het Moorsterveld.

In 2022 deden we samen met andere werkgroepen van KNNV Amersfoort e.o. mee aan het brede natuuronderzoek in het EVZ Tabaksteeg.

Broedvogels
We inventariseren om de twee weken, we starten een kwartier voor zonsopgang. We observeren de gedragingen, bijvoorbeeld zingen, van de verschillende soorten die iets zeggen over een territorium. De gegevens worden ingevoerd bij SOVON. Aan het eind van het seizoen worden de gegevens door SOVON getotaliseerd waardoor er een beeld ontstaat van de broedterritoria.

Sinds vier jaar houden we bij of, en zo ja welke, broedgevallen er zijn in de 30 nestkasten van Zon en Schild. Ook hiervan worden de gegevens ingevoerd bij SOVON. We onderhouden de nestkasten door ze schoon te maken, te repareren of te vervangen.

Op het eind van het jaar doen we een tweetal PTT-tellingen (Punt-Transect-Tellingen) voor SOVON.

Tenslotte. In het begin van het jaar verzorgen we de cursus Tuinvogeltelling in het kader van de Nationale Tuinvogeltelling.

Contact en informatie
Werkgroep coördinator Frans Bokdam, fransbokdam@gmail.com

Enkele foto’s van de vogelinventarisatie op golfbaan de Hoge Kleij (foto’s: Hans van Zummeren)