Werkgroep VAR – Vis, Amfibie & Reptiel

De Werkgroep VAR – Vis, Amfibie & Reptiel – richt zich op inventarisatie-onderzoek en beschermingsmaatregelen voor het grotere waterleven (vissen, amfibieën, kreeften) en amfibieën en reptielen op land.

Er is een nauwe samenwerking en overlap met de Werkgroep Waterleven, interessante bijvangst van aquatische macrofauna en kranswieren wordt met hen gedeeld voor determinatie. Tevens zien we vaak libellen en waterjuffers, vliegend bij het water of als larve in het water; en deze waarnemingen worden gedeeld met de Werkgroep Dagvlinders / insecten.

Projecten in 2021
Ons hoofdonderzoek in 2021 is de inventarisatie van vissen, amfibieën en reptielen in het Moorsterveld, dit onderzoek is deels al in 2020 gestart. Daarnaast inventariseren we in 2021 amfibieën op Golfbaan De Hoge Kleij als vervolg op het onderzoek in 2020; hazelwormen en levendbarende hagedissen op en rondom Groot Zandbrink; amfibieën in diverse poelen in de gemeente Leusden; en vissen in diverse beektrajecten in de Gelderse Vallei.

Vissen en amfibieën onderzoek
Onderzoek aan beekvissen vindt plaats sinds 2018, met RAVON-schepnet en waadpak, in onder andere Modderbeek, De Schammer, Barneveldse Beek, Hoevelakense beek, Esvelderbeek, Moorsterbeek, Heiligenbergerbeek, Oude Lunterse beek en zijbeekjes. Ook in diverse sloten en poelen, en in de vijver op Golfbaan De Hoge Kleij worden vissen geïnventariseerd. Dit met toestemming van en in nauwe afstemming met het waterschap en de diverse (natuur)terreinbeheerders.

Qua vissen zijn er een 20-tal soorten aanwezig, waaronder bermpje, riviergrondel, rivierdonderpad, kleine en grote modderkuiper, bittervoorn, snoek en zonnebaars. Amfibieën en kreeften die regelmatig worden aangetroffen zijn onder andere de kleine watersalamander, bruine kikker, gewone pad, groene kikkersoorten, kamsalamander, rugstreeppad en de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft.

Reptielen onderzoek
Reptielen, zoals ringslang, hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis, worden geïnventariseerd op zicht. Ook worden reptielenplaten neergelegd, die met name geschikt zijn voor inventarisatie van hazelwormen. Reptielen zijn geïnventariseerd op de Rusthof in 2017, en op Golfbaan De Hoge Kleij in 2020.

Samenwerking met RAVON
De VAR Werkgroep is aangesloten bij de landelijke organisatie RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Zo kan informatie en kennis uit de regio nog beter gedeeld worden.

Meedoen met de VAR Werkgroep?
Ieder met interesse in onderzoek van vissen, amfibieën of reptielen is welkom als werkgroeplid. Basiskennis is niet nodig, wel interesse in het leren onderzoeken en herkennen van soorten. Leden met diepgaandere soortkennis zijn zeker ook welkom voor verdere verbreding en verdieping van kennis en het delen daarvan met anderen. Onderzoeksmaterieel zoals RAVON-schepnet, cuvet, loep, sorteerbak, waadpak, binoculair, reptielenplaten e.d. is beschikbaar. Waarnemingen worden verwerkt tot samenvattende rapportages, en deels ook geregistreerd op waarneming.nl. Je bent welkom om een keer mee het veld in te gaan als kennismaking.

Contact
Werkgroepcoördinator Theo Klink, theo.klink@thewaterman.nl