Projecten

KNNV Amersfoort doet veel onderzoek op het gebied van flora en fauna. Elk jaar is er een grote natuurinventarisatie waaraan verschillende werkgroepen deelnemen. Daarnaast hebben werkgroepen ook eigen projecten.

Hieronder een overzicht van inventarisatie rapporten van gebieden in en rondom Amersfoort en Leusden.

2023 | Natuuronderzoek Landgoed Heiligenberg, Leusden – in voorbereiding
2023 | Vegetatieonderzoek Waterrijk, Vathorst Amersfoort

2022 | Natuuronderzoek EVZ Tabaksteeg Leusden, vervolg op de inventarisatie in 2015

2021 | Natuuronderzoek Moorsterveld
2021 | Natuuronderzoek ‘Lakenveld’- Weidegebied Schoolsteegbosjes-noord

2020 | Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij
2020 | Vegetatieonderzoek Zeven bermen in de gemeente Leusden

2019 | Natuuronderzoek De Schammer in Leusden
2019 | Vegetatieonderzoek Willemsduintjes op het Elisabeth terrein
2019 | Vegetatieonderzoek bospercelen Ambachtsweg Leusden

2018 | Natuuronderzoek Modderbeek Leusden
2017-2018 | Vegetatieonderzoek Pon-lijn Leusden
2017 | Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof 
2017-2019 | Inventarisatie Varens Begraafplaats Rusthof

2016 | Natuuronderzoek Schoolsteegbosjes Leusden
2016 | Natuuronderzoek Hoge Kleij Amersfoort

2015 | Natuuronderzoek EVZ Tabaksteeg Leusden
2015 | Natuuronderzoek Paardenwed Amersfoort
2015 | Natuuronderzoek Bokkeduinen Amersfoort

2014-2015 | Inventarisatie Muurvarens Vathorst Amersfoort
2014 | Vegetatieonderzoek Heiligenbergerbeek Amersfoort 

2013 | Vegetatieonderzoek Natuurgebied De Schammer Leusden
2013 | Vegetatieonderzoek Oud Leusden
2013 | Vegetatieonderzoek Anemonenbosje Leusden 

2012 | Vegetatieonderzoek Graslanden Landgoed Schothorst 
2012 | Vegetatieonderzoek Park Princenhof Leusden 
2012 | Vegetatieonderzoek Moerasbosjes Stoutenburg en weilanden Emelaarseweg

2011-2012 | Vegetatieonderzoek Asschatterweg Leusden 
2011 | Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort 
2004-2005 | Flora en fauna van het Landgoed Stoutenburg