Terugblik | WNA Natuurlezing: Natuur van de droge zandgronden (online)

Landgoed Den Treek-Henschoten
Online natuurlezing door Wim Knol
dinsdag 5 april 2022 | 20:00-21:30 uur | online via Zoom

Droge gebieden met bossen en heidevelden zijn qua natuur niet de meest opwindende gebieden. Ze lijken eentonig en soms zijn ze dat ook. Maar wie goed kijkt en de tijd neemt, ontdekt een boeiende natuur.

In deze lezing vertelt landschapsecoloog Wim Knol over de droge natuur van het landgoed Den Treek-Henschoten bij Leusden. Daar wisselen uitgestrekte bossen zich af met heidevelden, oude zandverstuivingen, akkers, jeneverbessen, struwelen  en schrale graslanden. Wat kun je daar aantreffen en hoe wordt deze natuur beheerd? En is hier de komende 100 jaar nog natuurwinst te boeken? Dit in een omgeving die steeds drukker wordt en waar verzuring van de bodem, meer nog dan klimaatverandering, de mogelijkheden bepaalt.

Wim Knol is als landschapsecoloog al 40 jaar verbonden aan Landgoed Den Treek-Henschoten. Daarnaast was hij als wetenschapper werkzaam in Wageningen, als beheerder van De Veluwezoom bij Natuurmonumenten, en als wildecoloog bij de Jagersvereniging.  

Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en je kunt niet meepraten. Vragen kun je stellen via de chatbox.

WNA Natuurlezing: Natuur van de droge zandgronden op Landgoed Den Treek-Henschoten
– Datum: dinsdag 5 april 2022
– Tijd: 20:00-21:30 uur; login om 19:50 uur
Online te volgen via Zoom

Contact WNA Natuurlezingen
Anneke Abma, anneke.abma@kpnmail.nl

Organisatie
WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.