WNA Natuurlezing: Elisabeth Groen – van ziekenhuis tot stadspark

Online Natuurlezing door Lia Bouma
dinsdag 5 oktober 2021 | 20.00 uur | online via Zoom

Aan de rand van Amersfoort, in het dal van de Heiligenbergerbeek, stond tot 2015 het Elisabeth Ziekenhuis. Het ziekenhuis verhuisde naar de nieuwe locatie van het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg, en het oude gebouw werd afgebroken. Dankzij de inzet van omwonenden kreeg de vrijgekomen grond op deze bijzondere plek in het beekdal een nieuwe bestemming: stadspark Elisabeth Groen. Tijdens de WNA-lezing op 5 oktober zal Lia Bouma (Stichting Elisabeth Groen) vertellen over hoe dit project tot stand is gekomen, en waarom dat zo bijzonder is.

Heiligenbergerbeekdal
Eind vorige eeuw werd bekendgemaakt dat Meander Medisch Centrum van haar locaties op het Elisabethterrein en de Lichtenberg zou verhuizen naar een nieuw complex aan de Maatweg. Wat er met het Elisabethterrein zou gebeuren bleef lang onduidelijk. Al snel richtten betrokken burgers de Stichting Heiligenbergerbeekdal op, die zich inzet voor een groen Heiligenbergerbeekdal. Mede dankzij die stichting werd in het coalitieakkoord 2013-2014 vastgelegd dat er voor de Elisabethlocatie een ‘groen bestemmingsplan voor een groen Beekdal’ zou komen. Zo zou het zuiden van Amersfoort worden verrijkt met een groen-blauwe long: Het Beekdal.

Elisabeth Groen – samen met omwonenden
In het coalitieakkoord was ook bepaald dat het plan voor inrichting en beheer van het park zou worden gemaakt in samenwerking met omwonenden en andere betrokkenen. En dat dit een succes is geworden is nu goed te zien. Je kunt er nu langs de beek een heerlijk ommetje maken door een beginnend bos, langs bloemrijke graslanden en de Willemsduintjes, met een uitzichtheuvel en het oude Ketelhuis als centrale ontmoetingsplek.

De Plantwerkgroep van KNNV Amersfoort heeft in 2019 een vegetatieonderzoek uitgevoerd in een gedeelte van het gebied, waarbij een grote variatie aan planten werd gevonden; zie hieronder.

Lia Bouma is al vele jaren betrokken bij Elisabeth Groen en kan boeiend vertellen over de bijzondere samenwerking tussen burgers en gemeente. En wat dat Amersfoort voor bijzonder stadspark heeft opgeleverd.

De lezing is opgebouwd uit 3 à 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten, maar tijdens de blokken kun je via de chatbox wel vragen stellen. Na elk blok beantwoordt Lia (in ongeveer 5 minuten) de vragen van de chat.

WNA Natuurlezing: Elisabeth Groen – van ziekenhuis tot stadspark
– Datum: dinsdag 5 oktober 2021
– Tijd: 20:00-21:00 uur; login om 19:50 uur
Online te volgen via [ Zoom link ]

Contact WNA Natuurlezingen
Rien Jans, rienjans@xmsnet.nl

Organisatie
WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.

– – –
2019 | KNNV Vegetatieonderzoek: De Willemsduintjes op het Elisabeth terrein langs de Heiligenbergerbeek
De Plantenwerkgroep van de KNNV Amersfoort heeft in de zomer van 2019 op verzoek van de stichting Elisabeth Groen een inventarisatie gemaakt van de vegetatie in een deel van dit terrein. ‘Er zijn 184 soorten planten aangetroffen op 1,8 ha, dat is erg veel. De verklaring is dat het terrein meerdere biotopen heeft; natte en droge gebieden met overgangen, waardoor het aantal soorten planten omhoog vliegt. Het terrein van de Willemsduintjes is vegetatief een juweeltje voor Amersfoort.’ Download het Rapport Vegetatieonderzoek van de Willemsduintjes.

Zie ook Stadspark Elisabeth Groen