6 sept | WNA Natuurlezing: Wat is het effect van teveel stikstof op de natuur?

Natuurlezing door ecoloog Arnold van den Burg
di 6 sept 2022 | 20:00-21:30 | Het Groene Huis, Amersfoort

Arnold bestudeert, in Nederlandse natuurgebieden, de effecten van overmatig stikstof op diverse soortgroepen. Op de Veluwe trof hij in de nesten van koolmezen eitjes met te dunne schalen en kuikens met pootjes als rubber. De oorzaak? Gebrek aan kalk door bodemverzuring als gevolg van een teveel aan stikstof.

Stikstof belandt in de natuur onder andere via de regen. Een probleem dat herinneringen oproept aan de zure regen van de vorige eeuw. Toen was de regen vooral zuur door zwavel uit fabriekspijpen. De industrie kreeg zwavelfilters en daardoor leek de zure regen verleden tijd. Nu zijn het stikstofoxiden en ammoniak uit mest van de intensieve veehouderij die problemen veroorzaken. In de grond heeft stikstof een verzurend en vermestend effect. Calcium spoelt uit, bijzondere planten verdwijnen. Het hoge gehalte stikstof zorgt niet alleen op de Veluwe voor problemen, het is een probleem in bijna alle provincies. 

In de lezing komt vooral het effect van stikstof op natuur aan de orde, en hoe je dat buiten in bossen en andere natuurterreinen kunt zien.

Foto: Het stikstofspoor wordt gevolgd tot op het niveau van roofvogels, zoals deze sperwer (foto Arnold van den Burg)

WNA Natuurlezing: Wat is het effect van teveel stikstof op de natuur?
– Datum: dinsdag 6 september 2022
– Tijd: 20:00-21:30 uur
– Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort. Wellicht zal de lezing ook online te volgen zijn, houd daarvoor de website in de gaten.
– Toegang: De toegang is gratis (max. 80 bezoekers). Aanmelden is NIET nodig, maar kom op tijd.

Contact WNA Natuurlezingen
Anneke Abma, anneke.abma@kpnmail.nl

Organisatie
WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.