WNA Natuurlezing: Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Online Natuurlezing door Louise Vet
dinsdag 6 april 2021 | 20:00-21:00 uur | online via deze Zoom-link

Landschapspijn!
Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag. Alles vraagt om ruimte en dat op een beperkt grondoppervlak met heel veel mensen en nog veel meer dieren. Het schreeuwt om een integrale en langetermijn aanpak. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in een tijd van polarisatie, boerenopstand, en sociale en politieke spanningen? Alleen samen. Niet makkelijk maar wel noodzakelijk!

Samen werken aan een rijker Nederland
Op 6 april gaat Louise Vet, voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dieper in op het begrip ‘biodiversiteit’ in relatie tot het functioneren van ecosystemen: wat is biodiversiteit? en waarom is het zo belangrijk?

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel bundelen onderzoekers, boerenorganisaties, voedselketenpartners, natuur- en milieuorganisaties, overheden en burgers de krachten om het verlies aan biodiversiteit in Nederland om te zetten naar herstel. Wat zijn de succesfactoren om dit voor elkaar te krijgen? Aan welke knoppen moeten we draaien?

Zelf bijdragen aan herstel van biodiversiteit
Vet geeft ook suggesties hoe wij, toehoorders, zelf kunnen meedoen aan het herstel van biodiversiteit; alle bee(s)tjes helpen! Herstel van biodiversiteit is belangrijk voor een rijkere natuur, en vormt ook de basis voor een gezonde leefomgeving, duurzame voedselproductie en een brede welvaart. Wie wil daar niet een steentje aan bijdragen?

Louise Vet is voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en emeritus-hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen Universiteit. Haar onderzoek richtte zich op de ecologie en evolutie van plant-insect-relaties, mede gericht op de vormgeving van duurzame landbouw-agro-ecosystemen die gebaseerd zijn op de preventie van ziekten en plagen. Vet staat bekend als fervent voorstander van integrale duurzaamheidsprincipes gebaseerd op de natuur (dus energie, circulair én biodiversiteit), die zij ook zelf in praktijk bracht bij haar grote betrokkenheid bij het ontwerp van het nieuwe NIOO-gebouw in Wageningen, dat het meest duurzame laboratorium- en kantorencomplex in Nederland werd. Naast haar vele nevenfuncties is zij momenteel de onafhankelijke voorzitter van het brede maatschappelijke consortium Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De lezing is opgebouwd uit 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing via Zoom kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten. Tijdens de blokken kun je vragen stellen via de chatbox. Na elk blok worden de vragen beantwoord.

Online WNA Natuurlezing: Deltaplan Biodiversiteitsherstel
– datum: dinsdag 6 april 2021
– tijd: 20:00-21:00 uur; login om 19:50 uur
– locatie: online te volgen via deze Zoom-link

Contact WNA Natuurlezingen
Rien Jans, rienjans@xmsnet.nl

Organisatie
WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.