WNA Natuurlezing: Afname van insecten en de gevolgen hiervan

Online Natuurlezing door Henk Siepel
dinsdag 21 januari 2021 | 20:00-21:00 uur | online via Zoom

Het is al een jarenlang durende trend, de afname van het aantal insecten. In 27 jaar is de insectenpopulatie volgens Duitse en Nederlandse onderzoekers met 76 procent afgenomen. De ecologische gevolgen daarvan zijn groot, want 80 procent van de planten is afhankelijk van insecten voor bestuiving. Bovendien spelen veel soorten insecten een grote rol in de afbraak van organische stof, dat als voedsel dient voor planten. Dit proces is lastig aan te tonen, want het speelt zich af in de bodem en je kunt moeilijk zien dat het slecht gaat met het bodemleven.

Daarnaast dienen insecten als voedsel voor 60% van de vogelsoorten, vleermuizen, reptielen en amfibieën. De afname van broedvogels in het landelijk gebied, zoals de veldleeuwerik en weidevogels komen daarmee in een ander daglicht te staan.

Wat is de oorzaak? Hoe belangrijk zijn insecten?
Moeten we ons zorgen maken? Wat kunnen we er aan doen?

Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zal op deze vragen ingaan aan de hand van zijn onderzoeken in samenwerking met Nederlandse en internationale entomologen. Siepel schuwt het niet om zaken in scherpe bewoordingen neer te zetten. Zo gebruikt hij de term ‘zombienatuur’ om te benadrukken dat het niet goed gaat met de Nederlandse natuur. Veel gebieden die er op ’t oog groen uitzien, zijn zo dood als een pier. ‘Het roer moet om!’

Online WNA Natuurlezing: Afname van insecten en de gevolgen hiervan
– datum: dinsdag 12 januari 2021
– tijd: 20:00-21:00 uur; login om 19:50 uur
– locatie: thuis te volgen via Zoom

Contact WNA Natuurlezingen
Rien Jans, rienjans@xmsnet.nl

Organisatie
WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.