Vogelexcursie Oostvaardersplassen

Excursie Vogelwerkgroep KNNV Amersfoort
maandag 22 november 2021 | verslag Ingrid van Kesteren | foto’s Maurits Koenen

Vanwege het regenachtige weer werd de vogelexcursie voor zaterdag 13 november afgelast door Frans. Helemaal terecht, maar wel jammer natuurlijk. Tot mijn verrassing komt er een appje op donderdag de 18e: “Maandag wordt het mooi weer, op naar de Oostvaardersplassen.” That’s the spirit!

Onder een stralende zon fiets ik naar de carpoolplek in Leusden voor mijn 1ste dagexcursie bij de KNNV. Gert en Frans in een auto, Tieke stapt in bij Maurits en ik bij ene Hans. Lucky me! Hans blijkt een prof te zijn, want ondanks dat hij chauffeert, ziet Hans overal vogels en hij twijfelt geen moment over de naam. Ik hoor veel interessants en ik wil het allemaal graag onthouden!

Op weg naar de eerste stop in het gebied zien we Maurits een andere richting kiezen, ondanks de lichtsignalen van Hans. En terwijl wij vieren al Zeearenden en vele andere soorten zien, belt Maurits met de vraag wanneer we verder gaan, want bij hen lijken alle vogels gevlogen. Zij horen wel een keer een “gil”, een Waterral misschien?

We gaan naar de Praambult, de Poelruiter en de Zeearend. Kees voegt zich later ook nog bij de groep. De zon blijft de hele dag schijnen en we zien zelfs nog een dagpauwoog en een citroentje fladderen. Al wandelend krijg ik lesjes ‘waarnemen’ vooral van Gert en Hans. Snoezige zwammetjes op de houten brugleuning, donkergrijze grote vissen, waterjuffers, libellen, herten in de verte en vooral megaveel vogels.

Frans houdt de lange lijst bij van de vogels die we zien: Torenvalk, Slechtvalk, Buizerd, Zeearend, Grauwe gans, Kolgans, Grote zilverreiger, Kievit, Bergeend, Blauwe reiger, Wilde eend, Brandgans, Slobeend, Kokmeeuw, Aalscholver, Merel, Roodborst, Krakeend, Smient, Tafeleend, Wilde zwaan, Grote Zaagbek, Kuifeend, Sperwer, Vink, Putter, Kramsvogel, Dodaars, Koolmees, Pimpelmees, Sijs, Ekster, Winterkoning, Matkop, Boomklever, Groenling, Cetti’s zanger, Zwarte kraai, Rietgors, Baardmannetje, Pijlstaart, Nijlgans, Goudplevier, Zilvermeeuw, Spreeuw, Blauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Graspieper, Zanglijster, Ransuil, Waterral.

De waargenomen soorten zie ik niet allemaal even goed, die vogelaars om mij heen spotten veel beter en sneller! Veel indruk op mij maakt de ransuil die, onbeweeglijk, vlak voor ons zit, prachtig beschermd door zijn schutkleuren. De Baardmannetjes, met juvenieltjes, dankzij de kijker van Frans, zeer goed zichtbaar. (Ik moet absoluut een betere kijker gaan kopen!) De Cetti’s zanger, zo dichtbij, luid zingend. De Waterral, waarvan ik nog net het kastanjebruine achterlijfje zie, maar wél op korte afstand! De anderen zien hem natuurlijk wel helemaal.

Zo fijn dat ik steeds door de telescoop van Hans mag kijken, zodat ik bv de machtige Zeearenden beter kan zien, want door werkzaamheden in het veld, zitten die best ver weg.

Hans rijdt door de Arkemheenpolders terug naar Leusden, waar we oa nog Fazanten vlak naast de auto zien, terwijl de ondergaande zon de hemel kleurt.

Driewerf dank aan allen voor deze lange, leuke, leerzame lesdag!

Zie vogelexcursies voor meer excursies door de Vogelwerkgroep.