Vogelexcursie langs de Modderbeek

KNNV Vogelwerkgroep
Verslag van de excursie langs de Modderbeek op 1 mei 2021
Deelnemers: Gert de Wit, Tristan van Dijken, Tom Huijbregts, Frans Bokdam, Jan van der Linden (foto’s) en Paul Lindhout (verslag).

Wij hebben alle vogels genoteerd die we langs de beek lopend hebben waargenomen, dus ook de vogels op de akkers en in de bosjes. Dit zijn de soorten met de aantallen per soort:

Meerkoet5Zanglijster2
Knobbelzwaan1Grote lijster1
Wilde eend9Winterkoning2
Krakeend2Heggenmus1
Blauwe reiger2Boomkruiper1
Ooievaar2Roodborst1
Buizerd4Roodborsttapuit2
Kievit10Paapje1
Scholekster1Blauwborst2
Tureluur2Grasmus3
Watersnip5Zwartkop3
Zwarte kraai8Fitis3
Ekster1Tjiftjaf4
Spreeuw3Kleine karekiet1
Houtduif7Koolmees1
Holenduif4Pimpelmees3
Boerenzwaluw> 30Huismus2
Graspieper5Vink2
Witte kwikstaart1Putter6
Merel5Rietgors10

Dit zijn 40 soorten. Het totaal moet echter 41 zijn want er is nog een soort genoteerd (met aantal 4) die zelfs voor de notulist onleesbaar is. De uitdagende vraag aan de deelnemers is: welke missen we nog? 

Prachtig was het om de blauwborst uit volle borst te horen zingen. Hij liet zich ook nog goed zien. Het was nog iets te vroeg in het jaar om ook al de spotvogel en bosrietzanger te horen. Beide soorten komen later in de meimaand.

Naast de vogels was het genieten van de reeën, hazen, kikkers en de rust. Het was een fijne excursie.  

Zie de Vogel Werkgroep voor meer excursies.

Contact en informatie
Frans Bokdam, fransbokdam@gmail.com