Vogelexcursie IJmuiden Zuidpier

Excursie Vogelwerkgroep KNNV Amersfoort
zaterdag 26 feb 2022 | verslag Jan Dekker | foto’s Gert de Wit

Op de Zuidpier staan géén hectometerpaaltjes. Aan weerszijden van het acht meter brede asfaltpad bovenop de pier lees je op de opstaande betonranden de cijfers 0 tot en met 3000. Om de 100 meter. Dat wel. Tot het groen-wit geschilderde vuurtorentje. Aan het einde van de pier. Drie kilometer in zee.

We vertrekken om 9 uur vanaf Carpool P – Leusden bij de A28. Zeven wit- en grijsharige mensen. Hoge mist. Een waterig zonnetje. Koud. In een bocht van de A4 wist een overvliegende houtduif zich met grote moeite, maar razendsnel, net niet te transformeren tot wildpastei tegen de auto van Hans. Geen reputatieschade dus voor onze Vogelwerkgroep. Onderweg aalscholvers op hoge lantaarnpalen.

Dan zon, een fris briesje aan zee. Aangename temperatuur en een immens ruime, wolkenloze blauwe luchtkoepel, waarin we het strand oplopen. In zee, achter de kalme branding, direct al één opmerkelijke meeuw. Te midden van zo’n dertig andere zwemmende meeuwen. Een paar andere vogelgroepen stonden er ook naar te kijken met periscopen, verrekijkers en camera’s. Mobieltje bij de hand. “Ja. Bij strandpaal 1 zwemt een Kleine Burgemeester! Ja. Zwarte snavelpunt“. Vijftien J.N.M.-ers observeren. “Jongeren in Natuur en Milieu”, zegt één van hen tegen mij. Dat geeft hoop voor de toekomst van KNNV en Sovon. Bij paal 1 klimmen we omhoog. De pier op. Daar zijn we halverwege de 3 km lange pier, die vandaag voor het eerst weer geopend is, na de stormperiode. 

Een ‘pinguinachtige torpedo’ blijkt Zeekoet genaamd te zijn. Onderaan de pier in de zon bij het opspattende zeewater lopen dertien steenlopers en de eerste twee drieteen strandlopers.  Mooie diertjes met hun oranje pootjes. Een jonge zeehond neemt de tijd om minstens vanaf 10:30 uur tot 15 uur onder veel bekijks van bovenaf te zonnen en op te warmen. Alleen. Frans deelt zeven stukjes chocolade uit. 

Bij de eerste bocht in de pier neemt het aantal grote witte vogelkak flatsen enorm toe in aantal en in dichtheid bijéén. Waarom hier? In deze bocht? Rechts van de pier is windluwte. Ook hier zijn diverse vogelsoorten te zien. Tussen de betonblokken. Op het basalt. In het zeewater. Onder andere één [‘vet’- ? ] Kuifaalscholver. Er zijn prachtige foto’s gemaakt. Gert fabuleert een tegeltjeswijsheid: “Wie goed kijkt, ziet veel“.

Het zeewater verkleurt onder wisselende lichtomstandigheden. Allerlei groen- en grijstinten. Donkerder. Lichter. Bij ‘hm-paaltje’ 2.600 onderging Maurits, steenlopertjes fotograferend, een gekanteld perspectief op de basaltblokken onder hem, naast het looppad. Tot schrik van een ieder en gelukkig zonder lichamelijk letsel noch cameraschade. 

Aan het eind van deze pierdag een wandeling over duintoppen en door de duinpan. Op terras van het Strand-paviljoen gezamenlijk een drankje. Gezellig bijpraten over …vogelspotplaatsen overal ter wereld. Nog even naar het duinmeertje met rietkraag naast de P-plaats. Terugreis ca. 15:30 uur naar Amersfoort. Gert en Hans zijn nog naar polder Arkemheen gegaan. Met hartelijke dank aan beiden voor het organiseren en deskundig begeleiden op uiterst plezierige wijze van deze prachtige vogelexcursie. En Jan bedankt voor het treffende en mooie verslag.

Waarnemingen – Hans schatte, voordat we de pier opgingen, het aantal te verwachten waar te nemen vogelsoorten op twintig. Op de terugweg namen we het Kennemermeer ook nog even mee. We hebben 50% meer vogelsoorten gezien dan de schatting van Hans:

  • Zilvermeeuw, Houtduif, Ekster, Kauw, Kleine Burgemeester, Aalscholver, Kokmeeuw, Zwarte kraai, Zeekoet, Oeverpieper, Drieteenstrandloper, Steenloper, Fuut, Kuifaalscholver, Paarse strandloper, Roodkeelduiker, Kleine mantelmeeuw, Zwarte zee-eend, Bergeend, Smient, Stormmeeuw, Scholekster, Grote mantelmeeuw, Graspieper, Koolmees, Rietgors, Meerkoet, Wilde eend, Dodaars en Winterkoning.

De soorten die Hans en Gert nog zagen in polder Arkemheen:

  • Zeearend, Grutto, Ijslandse grutto, , Kievit, Tureluurs, Kemphaan, Goudplevier, Slobeend, Wintertaling, Smient, Wilde eend, Kuifeend, Pijlstaart, Veldleeuwerik, Spreeuw, Grauwe gans, Brandgans, Kolgans en Nijlgans.

Hans en Gert zijn eigenlijk wezen voorkijken voor onze volgende vogelexcursie. We gaan op 19 maart a.s. naar Arkemheen!

Zie vogelexcursies voor meer excursies door de Vogelwerkgroep.