Verslag Natuuronderzoek ‘Golfbaan De Hoge Kleij’ aangeboden

Op 14 april jl. is het verslag van ons natuuronderzoek op ‘Golfbaan De Hoge Kleij’ aangeboden aan Rob Gabriels en Wim Engels van de Natuurcommissie van de golfclub, en aan terreinbeheerder Tristan van Dijken, die ook actief bij de inventarisaties betrokken was. Later dit jaar hopen we nog een informatieve bijeenkomst te organiseren voor leden van KNNV en de golfclub; vanwege de coronamaatregelen was dat nu nog niet mogelijk.

Een zevental werkgroepen en enkele individuele specialisten hebben in 2020 aan dit onderzoek bijgedragen. Meestal ging men overdag het veld in, maar ook in de avond en zelfs in de nachtelijke uurtjes. Meer dan 40 leden van onze vereniging deden aan het natuuronderzoek mee en in totaal hebben zij er ruim 1000 uren aan besteed.

Al met al hebben we samen 950 soorten planten en dieren gevonden (een soort per uur!). Het was een leuk project, waar velen van hebben genoten en hun kennis hebben verrijkt.

Download: Rapport Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij (80 pagina’s) met gebiedsbeschrijving, deelverslagen, uitgebreide soortenlijsten en veel foto’s.

Arie van den Bremer, coördinator