Vegetatieonderzoek Struintuin Leusden

Op het terrein van De Groene Belevenis ligt een struintuin. Het is een tuin vol variatie in plantengroei en inrichting, met oa een poel, hoogteverschillen en bloemrijke hellingen, steenhopen en oude boomstammen. De struintuin is in 2007-2008 aangelegd door het toenmalige CNM De Schoolsteeg. De tuin wordt beheerd door vrijwilligers, onder leiding van coördinator Douwe van Dijk.

Hoe heeft de struintuin zich sinds de aanleg ontwikkeld? Wat is er over van de oorspronkelijke beplanting? Welke planten hebben zich spontaan gevestigd?

Arie van den Bremer, KNNV Plantenwerkgroep, is als een van de vrijwilligers al lange tijd betrokken bij het onderhoud van de tuin. In 2021 heeft hij de vegetatie van de struintuin in kaart gebracht, een leuke en leerzame inventarisatie.

Download: Vegetatieonderzoek Struintuin Leusden (2021) voor het uitgebreide verslag met foto’s en soortenlijsten.

Uitkomst van het vegetatieonderzoek was oa:
– 13 jaar na de aanleg werden 285 soorten planten aangetroffen
– van de 41 kruidachtige soorten die destijds zijn aangeplant, werden slechts 22 soorten teruggevonden
– er zijn enkele plaagsoorten verschenen, die nu de soortenrijkdom van de vegetatie kunnen gaan bedreigen, maar die overigens voor vogels en insecten wel waardevol kunnen zijn.

Contact: Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl

NB: de Struintuin is niet vrij toegankelijk. Kijk op de website van De Groene Belevenis voor openingstijden en activiteiten.