Rapport: Natuuronderzoek Moorsterveld

In 2021 hebben diverse werkgroepen van KNNV-Amersfoort een natuuronderzoek gedaan in het Moorsterveld, een agrarisch natuurgebied van Stichting De Boom, gelegen tussen Achterveld en Leusden langs de Oude Moorsterbeek. Het gebied van 22 ha bestaat uit grasland (8,5 ha), bosgebied (11,5 ha), een kleine wildmengsel-akker (0,5 ha) en open water (1,5 ha: plassen, beek, sloten).

Het gebied is NIET publiek toegankelijk. KNNV werkgroepen meldden hun bezoek vooraf aan in een app-groep, zodat de beheerder en de BOA’s daarvan op de hoogte waren.

Download: Rapport Natuuronderzoek Moorsterveld 2021 (76 pp) met informatie over historie, waterbeheer en maaibeleid, en de inventarisaties per werkgroep met soortenlijsten en foto’s.

In 2021 werden door 50 KNNV-ers in de verschillende werkgroepen in totaal 1.013 soorten gevonden en op naam gebracht. Een mooie prestatie, in een zeer interessant gebied. Met Stichting De Boom is afgesproken dat de KNNV de ontwikkelingen hier langjarig blijft volgen. Oa de insecten werkgroep gaat ook in 2022 regelmatig naar het Moorsterveld.

Over het Moorsterveld – In 2007 kwam dit gebied in eigendom en beheer van Stichting De Boom, en is gestart met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Men is in hetzelfde jaar nog begonnen met het afplaggen van de weilanden, waar ca. 20 cm grond werd weggehaald. Een deel is 10 cm dieper afgegraven om er een moerasbos te laten ontstaan, en in een ander deel zijn grote, ondiepe waterpartijen aangelegd met het idee daar vervening te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn er oude bospercelen met rabatten en deels zeer oude bomen, en een bosperceel langs de oevers van de beek. De beek wordt gevoed met kwelwater van de Veluwe, en regenwater uit omliggende percelen en sloten, en stroomt vanuit Barneveld naar het Valleikanaal bij Leusden.