Rapport: Natuuronderzoek ‘Lakenveld’ in Leusden

Natuuronderzoek in een uniek stuk weidegebied

Tot 2020 liep er een kudde Lakenvelder koeien in een weiland tussen de Schoolsteegbosjes en het stedelijk gebied van de gemeente Leusden. De koeien hebben er 15 jaar lang in de lente en zomer gelopen, en in de herfst liepen er soms schapen.

Het is interessant om te zien hoe de vegetatie zich heeft ontwikkeld, na 15 jaar beweiding en het stoppen daarvan in 2021. Daarom kwam het goed uit dat de gemeente Leusden bij monde van Hans Peter Reinders vroeg of de KNNV Amersfoort e.o. daar een vegetatieonderzoek wilde uitvoeren. Arie van den Bremer nam de coördinatie op zich, en gaandeweg ontstond het idee om naar meer onderwerpen te kijken, zoals historie, bodem en zoogdieren. De locatie kreeg de passende naam ‘Lakenveld’ en de resultaten van al dit onderzoek in 2021 zijn te vinden in dit verslag.

Download: Natuuronderzoek Lakenveld – Weidegebied Schoolsteegbosjes-noord (2021) voor het uitgebreide verslag met foto’s en soortenlijsten.

Het Lakenveld is een uniek stuk grasland – geaccidenteerd en vochtig, met kwelwateruittreding en relatief geringe bemesting – waar de jarenlange beweiding met lakenvelders resulteerde in een grote variatie aan planten. Door opnieuw te gaan beweiden met koeien, in biologisch beheer in combinatie met een goed maaiplan, kan gezorgd worden dat de grote variatie in de vegetatie behouden blijft.

Uitkomst van het natuuronderzoek was oa:
– Het is een gebied met een hoge waterstand, met sloten, slenken en een poel, en op sommige plaatsen kwelwater.
– Tot na 1950 bestond het gebied deels uit bos met rabatten, ook nu nog zijn er hoogteverschillen tot ca. 80cm.
– De vegetatie verandert gedurende het jaar sterk in verschijningsvorm. Er zijn 161 soorten planten gevonden, wat erg veel is voor een weidegebied. Op sommige plekken blijft de vegetatie de hele zomer laag, met oa speenkruid, madeliefje, geknikte vossenstaart, gewone hoornbloem, moerasklaver en soms wat tijmereprijs. Op andere plaatsen komt ook hogere vegetatie op, met oa grote vossenstaart, akkerdistel, pitrus en grote brandnetel.
– Op plekken met kwelwater is waterviolier en holpijp gevonden.
– De NJN heeft onderzoek gedaan naar muizen en andere zoogdieren. Met muizenvallen werden bosmuizen en rosse woelmuizen gevonden. In de bosrand werd een nachtcamera opgehangen, en daarmee werden ree, vos, bunzing, das en haas waargenomen. Daarnaast waren er ook mollen aanwezig.
– Download het verslag voor meer informatie en waarnemingen.

Contact: Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl, coördinator KNNV Plantenwerkgroep en tevens coördinator van dit natuuronderzoek.