Natuurinventarisatie 2021 in het Moorsterveld

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. organiseert elk jaar een breed natuuronderzoek in een gebied met een veelzijdige natuur. Breed wil zeggen dat zoveel mogelijk leden, meestal in werkgroepverband, onderzoeken wat er in dat gebied aan flora en fauna voorkomt. In 2020 was dat golfbaan De Hoge Kleij en in 2021 is dat het Moorsterveld geworden.

Het Moorsterveld is een vrij jong natuurgebied langs de Moorsterbeek, niet toegankelijk voor publiek, met een oppervlakte van ca. 20 ha en in eigendom van Stichting De Boom. Het gebied is gemiddeld 200 m breed en 1.000 m diep en bestaat uit 10% water, 40% bos en 50% grasland.

Dit project heeft als bijzonderheid dat de KNNV de ontwikkelingen in dit gebied minimaal 5 jaar achtereen wil blijven volgen. Dit eerste jaar kan beschouwd worden als een ‘nulmeting’.

Alle werkgroepen doen in principe mee. Leden die graag met een werkgroep van hun interesse mee willen gaan, kunnen zich aanmelden bij de betreffende werkgroepcoördinator, zie de werkgroepen.

Afspraken en spelregels – Het gebied is voor publiek gesloten, maar wel zichtbaar (o.a. vanaf een kijkscherm bij de Moorsterweg). In overleg met beheerder Remco Jousma zijn afspraken gemaakt over betreding (o.a. vergunning per werkgroepcoördinator), parkeren, toegangstijden en toegang tijdens het broedseizoen. Het gebied kan drassig zijn, en sommige gedeelten zijn slechts bereikbaar via smalle planken over sloten en beek. Verder is de afspraak dat in principe niemand alleen op pad gaat, maar altijd met de werkgroep.

Contact
Projectcoördinator Arie van den Bremer, a.vandenbremer@telfort.nl