Jaarverslag 2019

Terugblik: 2019 is voor onze afdeling weer een succesvol jaar geweest

Jaarverslag 2019
Onze afdeling heeft ca. 130 leden. Er zijn veel actieve werkgroepen en we hebben in 2019 een groot gezamenlijk natuuronderzoek uitgevoerd in De Schammer, met mooie resultaten. Ook waren er weer veel activiteiten i.s.m. IVN Amersfoort en andere organisaties in de regio.
Download Jaarverslag 2019 met bijdragen vanuit het bestuur en alle werkgroepen.

‘Het streven in de afgelopen jaren om (meer) werkgroepen nauwer te betrekken bij natuuronderzoeken (inventarisatieprojecten) krijgt steeds meer gestalte. Voorbeelden zijn de natuuronderzoeken van “De Modderbeek” en “De Schammer”, beide onder leiding van Arie van den Bremer. Nagenoeg alle werkgroepen hebben daar actief aan bijgedragen. Opvallend ook is de toegenomen expertise onder de leden. Daarnaast ontwikkelt zich een goed netwerk van externe experts op wie wij een beroep kunnen doen.’

Foto’s uit het jaarverslag: excursie vogel werkgroep, de nieuwe LedEmmer van de werkgroep nachtvlinders, en een vondst van de nieuwe paddenstoelen werkgroep. Bovenin uitgelicht: Parnassia, gevonden door de planten werkgroep. Zie het jaarverslag voor meer nieuws en foto’s.