Een Rus in twee gedaantes…?

door Theo van de Water, KNNV-Amersfoort e.o.

Als je goed oplet, zie je ze bijna overal, Russen. Vooral op vochtige tot natte plaatsen in de Gelderse Vallei is de trefkans om Russen tegen te komen groot. Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier over planten. Planten met een grasachtig uiterlijk, maar die verder weinig met ‘echte’ grassen gemeen hebben. Zij worden door taxonomen (deskundigen in de plantensystematiek) dan ook in een aparte plantenfamilie geplaatst. Nagenoeg iedereen kent wel de Pitrus en mogelijk ook de Veldrus, twee van de ruim twintig soorten die in Nederland voorkomen. Dit verslag gaat over één van de Russen uit deze familie, maar wel een Rus in twee gedaantes:

In natuurgebied Groot Zandbrink werd door de natuurbeheerder van Stichting De Boom een bijzondere plant aangetroffen. De plant was massaal aanwezig aan de noordzijde van een ondiep ven. Slierten van haarfijne, groene draden tot wel 40 cm lang (zie foto), waarvan vele waren losgelaten en aan het wateroppervlak dreven. Een bezoekje aan Groot Zandbrink was het gevolg. Een flinke hoeveelheid slierten werd uit het water opgevist en meegenomen voor nader onderzoek.

Blad, bloeiwijze, de bouw van de bloemetjes en vruchtjes maakten al gauw duidelijk dat het om een Rus ging. Ook de naam werd snel gevonden, Knolrus (Juncus bulbosus), maar toch… er bleef wel enige twijfel bestaan vanwege het ‘vreemde’ uiterlijk van deze Rus. Dus werd ook onze ‘russenkenner’ Arie van den Bremer met een bakje groene slierten verrast met daarbij de vraag “Arie, weet jij welke plant dit is“? Ook Arie kwam uit op Knolrus, maar dat vreemde uiterlijk … Lees verder voor meer foto’s én de verklaring voor het ‘vreemde’ uiterlijk van deze Knolrus in het ven van Groot Zandbrink.

Contact: Theo van de Water, theovandewater@kpnmail.nl