Arie van den Bremer benoemd tot Erelid van KNNV Amersfoort e.o.


door Theo van de Water, voorzitter

Op 28 september 2021 hielden we onze Algemene Ledenvergadering. Voor het eerst sinds lange tijd konden we elkaar weer eens ontmoeten en gezellig bijpraten, dit keer in het Groene Huis te Amersfoort. Na de herbenoeming van Casper Bottemanne en Arie van den Bremer als bestuurslid, was het tijd om even stil te staan bij de verdiensten van een van onze leden, te weten Arie van den Bremer.

Geheel verrast hoorde Arie aan dat het bestuur hem wilde voordragen tot erelid van de afdeling KNNV Amersfoort e.o. Dit vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Na een beknopte uiteenzetting* over wat Arie zoal voor de vereniging heeft betekend en nóg betekent, werd Arie benoemd tot erelid met instemming en onder applaus van alle aanwezige leden.

* Beknopte uiteenzetting over wat Arie zoal voor de KNNV Amersfoort e.o. betekent:

Arie meldde zich in 2006 aan als lid van de KNNV, trad een jaar later toe tot het bestuur en maakt nog steeds
deel uit van dat bestuur. Inmiddels dus al zo’n 14 jaren! In augustus van dit jaar had onze afdeling een Spetter-excursie naar het Waterloopbos. Aan dit jaarlijkse afdelingsuitje is de naam van Arie als organisator onlosmakelijk verbonden. Hetzelfde geldt voor de Natuuracademie, waar voor een breder publiek elk jaar een tiental minicursussen wordt aangeboden en gegeven, dit in nauwe samenwerking met het IVN en Het Groene Huis Amersfoort/De Groene Belevenis Leusden. Een activiteit die door velen werd en wordt gewaardeerd, en mede daardoor ook veel nieuwe leden heeft opgeleverd.

Daarnaast is Arie de grote trekker van de werkgroep Planten en doet hij al jarenlang vegetatieonderzoek in vele interessante gebieden in en rondom Amersfoort en Leusden. Inmiddels is dit zelfs uitgegroeid tot ware natuuronderzoek-projecten waarin Arie als coördinator ook weer een centrale rol speelt. Het meest recente project is Het Moorsterveld. En tussen al deze activiteiten door vindt Arie nog tijd om diverse fotoboeken te maken, zoals het boek “Wilde Planten in de Gelderse Vallei en het Eemland” dat in 2008 werd uitgegeven en eigenlijk mijn eerste kennismaking met Arie was; later volgden nog de fotogids Korstmossen (2012) en de basisgidsen Grassen (2015) en Bomen en Struiken (2020).

Daarnaast geeft Arie lezingen/presentaties op verzoek van diverse natuurorganisaties, zoals IVN en FLORON, en
verschijnt hij regelmatig in de lokale Leusder Krant, zoals onlangs n.a.v. zijn vegetatie-onderzoek bij Cees
Tolboom. Kortom, inmiddels is hij ook nog een bekende Nederlander in Leusden, Amersfoort en omstreken.