24 jan | WNA Natuurlezing: Merel en M.U.S.

Natuurlezing door Jan Schoppers (SOVON) & Willem Kuijsten (stadsecoloog Amersfoort)
dinsdag 24 januari 2023 | 20:00-21:30 | Het Groene Huis, Amersfoort & online

De merel was ooit een schuwe bosvogel, die is veranderend in een algemene tuinvogel. Maar nu lijkt die algemene tuinvogel niet meer zo algemeen te zijn. Wat is daar aan de hand?

Kennis over het voorkomen van de merel wordt onder andere verzameld via M.U.S. (Meetnet Urbane Soorten). Vogeldeskundige Jan Schoppers van SOVON vertelt meer over de merel en M.U.S. Aanvullend daarop vertelt de Amersfoortse stadsecoloog Willem Kuijsten hoe die informatie gebruikt wordt bij het beschermen van de natuur in de stad.

Begin vorige eeuw beschreef Jac. P. Thijsse – één van de oprichters van Natuurmonumenten – de merel als een schuwe bosvogel. De eeuw daaropvolgend veranderde de merel in een echte cultuurvolger, inmiddels is hij de talrijkste broedvogel en de meest bekende vogel van ons land. Bij de jaarlijkse Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming staat de merel al jaren in de top-drie. Het jaar 2022 is het ‘Jaar van de merel’. Helaas stierven veel merels door het usutu-virus. Hoe gaat het nu met de door ons zo gewaardeerde vogel met zijn melodieuze zang?

‘Meten is weten’ gaat ook op voor kennis over vogels. Om de populatieontwikkeling van wilde vogels over langere termijn te onderzoeken zijn betrouwbare monitoringsprogramma’s essentieel. M.U.S (Meetnet Urbane Soorten) is zo’n monitoringsprogramma voor vogels in steden. Vrijwilligers tellen volgens een vaste methode welke vogels bij hen in de wijk voorkomen.

De gemeente Amersfoort heeft een Soort Management Plan (S.M.P. 2023-2032) opgesteld, om de natuur in de stad te beschermen bij bouwactiviteiten, met name de huismus en de gierzwaluw. Hierbij worden ook gegevens van M.U.S. gebruikt. Naast huismus en gierzwaluw worden met M.U.S. jaarlijks ook trends berekend voor alle andere soorten die in de stad Amersfoort voorkomen, zoals de merel. Door middel van M.U.S. krijgen we een beeld hoe het gaat met een groot aantal broedvogelsoorten, zoals huismus, gierzwaluw en merel. Het allerleukste en interessante van M.U.S. is dat het iets is waaraan iedereen kan meedoen! Hoe? Ook dat komt aan de orde. 

WNA Natuurlezing: Merel en M.U.S.
– Datum: dinsdag 24 januari 2023
– Tijd: 20:00-21:30 uur
– Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort
– Online te volgen via Zoom. Vragen stellen kan alleen live in Het Groene Huis.
– Toegang: De toegang is gratis (max. 80 bezoekers). Aanmelden is niet nodig, maar kom op tijd.

Contact WNA Natuurlezingen
Anneke Abma, anneke.abma@kpnmail.nl

Organisatie
WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.