WNA Natuurlezing: Ontwerpen met en voor de natuur

WNA NATUURLEZING | Ontwerpen met en voor de natuur
Over bloemenlinten, bosblokken, steilranddijken en hopovers – en de Melksteeg, het nieuwe natuurontwikkelingsproject op de grens van Amersfoort en Soest

Door landschapsarchitect Frank Talsma (bureau H+N+S Landschapsarchitecten)
di 28 nov 2023 | 20:00 uur | Het Groene Huis, Amersoort & online

Ontwerpen met de natuur, zodat natuurwaarden een integraal én kwalitatief onderdeel zijn van een bouw- of inrichtingsproject. Dat dit kan zal Frank Talsma van H+N+S Landschapsarchitecten aan de hand van een aantal aansprekende projecten toelichten. Of het nu gaat over kustveiligheid, het verhogen van dijken, realisatie kantoorgebouwen of snelwegprojecten, de voorbeelden komen voorbij. Met extra aandacht voor het project Melksteeg op de grens van Amersfoort en Soest waar een nieuw natuurgebied aangelegd wordt.

Voorbeelden en ‘vondsten’ uit gerealiseerde projecten komen ter sprake in het eerste deel van de lezing. Bijvoorbeeld een nieuw type dijk: de steilranddijk bij de Gebiedsontwikkeling Ooien-Wanssum. De dijk mag wat afkalven waardoor er steilranden ontstaan die unieke potenties bieden als leefgebied voor soorten. En over het idee de cultuurhistorische Grebbelinie te ontwikkelen als een lang bloemenlint dat verschillende landschappen en milieutypes doorkruist. Maar ook over wat er zoal mogelijk is bij een snelwegproject.

De herinrichting van de Melksteeg tot robuuste verbindingszone tussen het bosgebied Birkhoven en de Eem is een project op de grens van Amersfoort en Soest. Vanwege compensatiemaatregelen, in het kader van de Westelijke Ontsluitingsweg en het project Knooppunt Hoevelaken, is hier ruimte ontstaan voor dit nieuwe natuurontwikkelingsproject. Frank is nauw betrokken bij dit project.

Op gronden die momenteel nog een agrarische functie hebben wordt 19 ha nieuwe natuur aangelegd, bestaande uit een mix van bospercelen, bloemrijke graslanden en plasdrasstroken. De eerste percelen zijn begin dit jaar aangelegd. Waar welk type natuur wordt ontwikkeld is bepaald op basis van de geohydrologische eigenschappen van de bodem. Op de drogere zand- en kleigronden komt hardhoutooibos en bloemrijk grasland. Op de nattere klei- en veengronden, die veel kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug, komt zachthoutooibos met plasdrasstroken. De verbinding loopt van ‘hoog en droog’ naar ‘laag en nat’.

Het belooft weer een gevarieerde en boeiende avond te worden!

WNA NATUURLEZING | Ontwerpen met en voor de natuur
– Datum : dinsdag 28 november 2023
– Tijd: 20:00-22:00 uur (zaal open om 19:30 uur)
– Plaats: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21 in Amersfoort
– Toegang: gratis (max. 80 bezoekers). Reserveren niet nodig. Koffie en thee zijn tegen betaling verkrijgbaar.
– Online te volgen via Zoom-link: Natuurlezing 28 nov Vragen stellen kan alleen live in Het Groene Huis.

WNA Natuurlezingen worden georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.

Datum & tijd
di 28 november 2023 van 20:00 tot 22:00
Vertrekplaats

Het Groene Huis, Amersfoort & online